Vergi Denetimi & Revizyon

Tek düzen muhasebe uygulama standartları kapsamında yasal defter kayıtlarının ve hesapların vergi denetimlerini yapmak

İşlemlerin vergisel denetimlerini yapmak ve bu işlemleri yasal kayıtlara intikalinin yürürlükteki kanun ve düzenlemeler kapsamında denetlemek

İşletmelerin mali yıl sonunda oluşturulmuş olan mali tablolarının denetimini yapmak, Şirketlerin transfer fiyatlandırmasına yönelik politika ve işlemlerinin düzenlenmesi