Muhasebe Danışmanlığı

Uluslararası vergi planlaması ve danışmanlığı

Vergi riski değerlendirmesi

Projenin değerlendirilmesi sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi

Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı

Diğer taraflar ile (satıcı vs. alıcı) vergi ile ilgili konuların görüşülmesinde destek olunması

Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması v.b.),

İkili vergi anlaşmalarında vergisel sorumlulukların belirlenmesi

Transfer fiyatlandırma stratejileri konusunda danışmanlık