Mali Danışmanlık

Genel olarak vergi doğasının karmaşıklığı, kanunda yapılan hızlı değişiklikler ve vergi otoritelerinin sürekli yeni yorumları dikkate alındığında, özellikle Türkiye’de, şirketler istenmeyen vergi cezalarından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan vergisel anlaşmazlıklardan kaçınmak amacıyla vergi dairesine beyan edilen vergi matrahının yasal koşullara uygunluğundan emin olmak isterler. Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz müşterilerimizin vergi kanunları ile uyum konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır. 

3568 Sayılı Yeminli Mali Müşavirler Kanunu ve özel vergi düzenlemeleri, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarını veya beyannamelerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmelerini öngörür. Prensipte, Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilen kayıtlar resmi denetçiler tarafından da denetlenmiş sayılmaktadır. Ancak, vergi otoriteleri resmi denetim yapma hakkına sahiptirler ve resmi denetim, ihbar yoluyla veya Yeminli Mali Müşavir onaylı olsa bile üçüncü kişilerin hesaplarının karşıt incelemesinden dolayı vuku bulabilir.

Vergi tasdik hizmetlerimiz temel olarak aşağıda belirtildiği gibidir;

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Tasdiki ve Diğer Müşavirlik Hizmetleri

Katma Değer Vergisi konusunda müşavirlik hizmetleri ve KDV İadesi Tasdik Raporlarının hazırlanması

Yatırım İndirimi Tasdik Raporları

Sermayenin Ödendiğinin ve Yeterliliğinin Tasdiki Raporları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Payı Tasdik Raporları

Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporları

Diğer Özel Amaçlı Tasdik Raporları

Yeni vergi düzenlemeleri, mali idare uygulamaları ile Yargıtay ve Danıştay kararlarını içeren Sirküler Raporlarımızın yayımlanması

Vergi uyuşmazlıkları

Vergi denetim elemanları ile gerekli görüşmelerin yapılması

Vergi uzlaşma komisyonlarında mükellefleri temsil etmek

Vergi mahkemelerinde dava açmak ve açılan davaların takibini yapmak

Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklara kalıcı çözümler getirmek

Yabancı yatırımcılara sermaye ve kar transferi konularında müşavirlik hizmeti vermek

İşletmelerin yönetim ve genel kurullara katılarak danışmanlık hizmetleri vermek

Uluslararası işlemler üzerinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında oluşan vergiler ve vergi avantajları konularında müşavirlik hizmetleri vermek

Serbest Bölgeler konusunda müşavirlik hizmeti vermek

İşletmelerin birleşme, devir ve nev-i değişikliği işlemleri nedeniyle oluşan vergisel avantajlar konusunda müşavirlik hizmetleri vermek