Diğer Hizmetlerimiz

HALKA AÇILMA VE SERMAYE PİYASASI KURULU MEVZUATI KONULARINDA MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Halka arz işlemleri

Kurum birleşmeleri ve vergisel avantajları,

KİŞİSEL VERGİ DANIŞMANLIĞI

Yabancı uyruklu kişilere çalışma izinlerinin alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermek

Gerçek kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini düzenlemek

Vergi planlamasına yönelik müzakerelerde bulunmak,

KAMUSAL İLİŞKİLER

DİĞER KONULAR

Yukarıda bahsi geçen konular hakkında doğrudan yada dolaylı olarak meydana gelen kanuni yenilik ve düzenlemelerin açıklanması.